proricanje

TAROT PRORICANJE

PRORICANJE  KARTAMA  TAROTA

Proricanje iz tarot karata zaparavo je čitanje ili tumačenje tarot majstora s darom da “vidi” i da taj dar upotrijebi na pravi, svrsishodan način naspram onoga koji postavlja pitanje, da prenese poruku iz tarota ujedno sa smjernicom koju svako otvaranje daje.  Postoje razni pristupi proricanja tarotom, magijski i okultni, jednostavni pristup, astrološki pristup tumačenja, numerološki,  ali je u osnovi princip tumačenja uvijek isti.
Na tarot majstoru je da shvati sile koje su pitaoca dovele u određenu situaciju te da iz karata izvuče smjernice i ono što se ne može na prvu vidjeti, što je pitaocu nejasno i strano. Važno je da tarot majstori uključe osobu koja pita u  tumačenje, da izazovu asocijacije i probudi intuiciju da bi se došlo do egzaktnog proricanja budućnosti.
Ne radi se samo o tome, kako mnogi misle, da se postavi pitanje i čeka odgovor, to je amatersko tumačenje s jedne strane, a s druge i naivno očekivanje osobe koja pita.
Svako otvaranje je specifična kombinacija, položaj, raspored karata i u skladu s tim i tumačenje.
Ljudi očekuju da će im tarot odmah otkriti budućnost, što je na koncu i njegova svrha. No to ne ide bez pozadinske slike situacije, kao i načina na koji će se pitaoc ponašati naspram i nakon tumačenja.
Važno je znati da svaka karta jeste ključ za nebrojene asocijacije i mogućnosti, a tek u poveznici karte izražavaju svoju pravu moć u pogledu sagledavanja, tumačenja i proricanja budućnosti.
Pitaoc može i sam promiješati karte ako je u prilici, ako ne, tarot majstor ih miješa pri čemu pitaoc nakon koncentracije na svoje pitanje, na ono što želi doznati, zaustavlja miješanje i tarot majstor prepolovi karte na dva ili tri dijela.
Potom nastupa koncentracija tumača ili majstora tarota pri čemu je neophodna tišina s obe strane.
Odgovor na pitanje ne mora nužno doći odmah, često je potrebno više puta otvarati karte, ovisno od vrste pitanja koje je postavljeno. Isto tako je često potrebno kroz određeni vremenski period pratiti situaciju da bi se došlo do direktnog odgovora, pri čemu treba skrenuti pažnju osobi koja pita da slijedi smjernice iz tarota u periodu praćenja situacije.
Ovo je samo sažet opis proricanja, tumačenja ili čitanja iz tarot karata.